होम

राष्ट्रीय

१ फेब्रुवारी ‘भारतीय तटरक्षक दिन’

भारतीय समुंद्री क्षेत्रामध्ये लागु सर्व राष्ट्रीय नियमांचे पालन करण्यास लावणारी ही संस्था आहे. यांचे कार्य भारतीय सागरी सिमारेषा सुखरूप ठेवून भारतीयांची सेवा करणे होय. आपल्या समुद्रातील कृत्रिम बेटे, खणिज कंपन्या तथा समुद्री तटांचे रक्षण अश... Read more

सांस्कृतिक

आई एकविरेचे कल्याणकारी रूप

शिव व भक्त्ती ही विश्वातील दोन रुपे परमात्मा म्हणजे शिव. भक्त्ती म्हणजे पार्वती तीच अंबा जगदंबा मानवाच्या उद्धारासाठी व कल्याणासाठी अनेक रुपे घेतली…..त्यातील एक रुप आई एकविरेचे. वसई ही परशुरामाची भुमी आणि आई एकविरा ही परशुरामाची आई. भ... Read more

साहित्य

आदिशक्ति भाग २

आदिशक्ति भाग २

“ध्यानानुभव” ऋतं वच्मि। सत्यं वच्मि॥ इ.स.२००१ या वर्षी बोयसर येथे ब्रह्मर्षी डॉ. वर्तकां... Read more

© Copyright 2017 Yuva Sahyadri / All rights reserved